Lütfen Bekleyiniz
Domain Transfer 

Mevcut domain kayýt firmanýzýn kýsýtlý hizmetleri karþýlýðýnda yüksek fiyatlar talep etmesinden býktýnýz mý? Gelin basit transfer sistemimizi kullanarak TeekWeb Tüm Web Hizmetleri'a hemen bugün transfer olun!
Domain transferi sonrasýnda bir süre kaybýnýz olmayacak ve domain adýnýzýn süresi 1 yýl daha uzatýlacaktýr*.


 Þimdi Transfer Et!

Domain1:
Domain2:
Domain3:
Domain4:
Domain5:
Domain6:

ÖNEMLÝ TRANSFER AÇIKLAMALARI

 • 1. Domainin admin kontak mail adresine eriþiminiz olduðundan emin olunuz. Transfer iþlemimiz e-mail onay tabanlýdýr, yani eðer bu e-mail adresine eriþim hakkýnýz yoksa transfer baþarýsýz olacaktýr .
 • 2. Domain adýnýzýn süresinin dolmadýðýndan emin olunuz. Transfer iþleminizi; domain kayýt sürenizin dolmasýndan en az 7 gün önce baþlatmanýz, iþlemlerin yetiþmesi açýsýndan tavsiyemizdir.
 • 3. .info, .us ,.biz ve .org transfer iþlemleri Onay Kodu gerektirmektedir. Onay kodunu(Authentication Code) mevcut kayýt hizmetini aldýðýnýz firmadan temin edebilirsiniz.
 •  
 • 4. *Kaydedildiðinden/yenilendiðinden bu yana 45 günden az geçmiþ domainlerin transferleri sýrasýnda, Universal Kayýt Sistemi'nin aldýðý yeni karar sonrasýnda, domain süresine 1 yýl eklenmemektedir. 45 günden eski domainlerin transferleri sonucunda domain süresi 1 yýl uzatýlacaktýr.
 • 5. Domaininizin mevcut kaydedici firma(registrar) tarafýndan kilit altýnda (locked) olmadýðýndan emin olunuz. Pek çok registrar firma güvenlik önlemleri için domainlere otomatik kilit koyarlar. Mevcut registar(kaydedici) firmanýzla görüþerek varsa kiliti kaldýrýnýz.)
 • 6. Domain transfer iþlemi sonunda domaininizin süresine otomatik olarak 1 sene daha eklenmektedir.

  Firmamýzda'da transfer iþlemleri 'sýfýr' risk taþýmaktadýr!
  TRANSFER ÝÞLEMÝ SIRASINDA SORUN OLMASI HALÝNDE, TRANSFER ÜCRETÝ HESABINIZA GERÝ AKTARILIR
PaypalMastercardBank Transfer
Tasarim /Sistem Yenilenmesi
04-01-2019
Teekweb olarak yeni tasarim ve yeni sunucular ile siz teekweb ailesine daha iyi hizmet sunmayi hedeflemektedir.
Yeni Sunucu Ns Bilgileri
01-05-2019
Yeni windows sunucuya gecis islemleri bitmistir, windows hosting hizmetinden yararlan müsterileminizin yeni Ns ve IP yönlendirmeniz gerekmektedir, E-mail ile bilgilendirme yapilmistir.