Lütfen Bekleyiniz
Whois Kontrol 

 Hemen Sorgula!

Domain: 


Whois sorgu sayfamýz bir domain adýnýn, sahibinin ("registrant") kim olduðu ve diðer kritik bilgileri hakkýnda bilgi vermektedir. Yukaridaki kutuya; örnegin, "test.com" girerek deneyebilirsiniz.

Whois sorgulama sayfasý sadece bilgilendirme amaçlýdýr. Bu bilgileri sorgulamanýzý saðlamakla, doðruluðunu garanti etmeyiz. Whois bilgilerinin kötu amaçlý ya da sistemimize zarar verebilecek þekilde kullanýlmasý kesinlikle yasaktýr. Böyle bir durumun tespiti durumunda TeekWeb Tüm Web Hizmetleri olarak her türlü yasal hakkýmýzý. arayacaðýmýzý bildiririz .
Tasarim /Sistem Yenilenmesi
04-01-2019
Teekweb olarak yeni tasarim ve yeni sunucular ile siz teekweb ailesine daha iyi hizmet sunmayi hedeflemektedir.
Yeni Sunucu Ns Bilgileri
01-05-2019
Yeni windows sunucuya gecis islemleri bitmistir, windows hosting hizmetinden yararlan müsterileminizin yeni Ns ve IP yönlendirmeniz gerekmektedir, E-mail ile bilgilendirme yapilmistir.