Lütfen Bekleyiniz
Domain DNS Hosting Yardımı Görüntüle

Domain DNS Hosting

Bu formu yeni bir domain kaydetmek için KULLANMAYINIZ! Bu form, baþka bir firma tarafýndan kaydedilmiþ domainleri için, DNS hizmetlerimizden yararlanmak isteyen kullanýcýlarýmýza özel hazýrlanmýþtýr. Domaininizi kaydettiðiniz firmadan, nameserver ayarlarýnýzý aþaðýdaki þekilde deðiþtirmesini istemeyi unutmayýnýz. DNS hosting için ücret 10.00 TL/yýl þeklindedir.

Not: Firmamýz tarafýndan kaydedilmiþ domainler, DNS Hosting hizmetlerimizden ücretsiz olarak yararlanabilmektedirler.
DNS hizmetinden yararlanmak için kullanmanýz gereken nameserverlar aþaðýdaki gibidir:

ns1.siteadiniz.com

ns2.siteadiniz.com

ns3.siteadiniz.com

ns4.siteadiniz.com

ns5.siteadiniz.com


PaypalMastercardBank Transfer
Tasarim /Sistem Yenilenmesi
04-01-2019
Teekweb olarak yeni tasarim ve yeni sunucular ile siz teekweb ailesine daha iyi hizmet sunmayi hedeflemektedir.
Yeni Sunucu Ns Bilgileri
01-05-2019
Yeni windows sunucuya gecis islemleri bitmistir, windows hosting hizmetinden yararlan müsterileminizin yeni Ns ve IP yönlendirmeniz gerekmektedir, E-mail ile bilgilendirme yapilmistir.