Lütfen Bekleyiniz
Destek
Destek Yardým için yanýnýzdayýz! Sorularýnýz mý var? Soru/Cevap veritabanýmýzý inceleyerek daha önce yaþanmýþ pekcok benzer sorun hakkýnda yardým alabilirsiniz.
Cevap bulamadýnýz mý? Detaylý destek için Ticket Sistemini kullanabilirsiniz.
Satýþ hakkýndaki sorularýnýz, yorumlarýnýz ve düþünceleriniz için, lütfen iletiþim formumuzu kullanýnýz.
  1. SORU/CEVAP: Soru/Cevap veritabanýmýzý kullanarak genel sorular ve sorunlar hakkýnda cevaplara anýnda ulaþabilirsiniz.
  2. TICKET SÝSTEMÝ: Soru/Cevap veritabanýmýzda yanýtýný bulamadýðýnýz sorunlarýnýz için Ticket Sistemimize ugrayýp yeni bir Ticket açabilirsiniz. Teknik personelimiz en kýsa zamanda Ticketinýzý cevaplayacaktýr.Yada online destek için Msn den destek@siteadiniz.com yolu ile ulaþabilirsiniz

Sorunlarýnýzý çözmek için buradayýz!

Teþekkür Ederiz!
TeekWeb Tüm Web Hizmetleri
Tasarim /Sistem Yenilenmesi
04-01-2019
Teekweb olarak yeni tasarim ve yeni sunucular ile siz teekweb ailesine daha iyi hizmet sunmayi hedeflemektedir.
Yeni Sunucu Ns Bilgileri
01-05-2019
Yeni windows sunucuya gecis islemleri bitmistir, windows hosting hizmetinden yararlan müsterileminizin yeni Ns ve IP yönlendirmeniz gerekmektedir, E-mail ile bilgilendirme yapilmistir.